Privathospital

Ledskred af skulder

 

Skulderleddet er kroppens mest bevægelige led. Dette medfører nogle fordele, men desværre også nogle ulemper. Skulderleddet er et kugleled. Kuglen har ledflade svarende til en stor del af overfladen. Ledskålen, som sidder på skulderbladet, er til gengæld meget lille. Dette giver en usædvanlig stor bevægelighed, som hjælper os i mange situationer. Imidlertid er ulempen, at skulderleddet også er et relativt ustabilt led, således at det er et af de led, der hyppigst går af led. Hofteleddet er også et kugleled, men ledskålen er meget større end i skulderen og en normal hofte går yderst sjældent af led og da kun i forbindelse med voldsomme traumer.

 

Et skulderled er afhængig af en veludviklet muskulatur og nogle stærke ledbånd for at blive på plads under alle påvirkninger, og er en skulder en gang gået af led, er skulderen tilbøjelig til igen at gå af led ved en senere lejlighed.

 

Nogle mennesker er født med generelt løse led. De kan overstrække albuer, knæ og fingre, og kan undertiden frivilligt bringe skulderen ud af led og på plads igen uden smerter. De fleste ledskred i skulderen sker dog i forbindelse med traumer, hvor f.eks. en håndboldspiller, der skal til at kaste, bliver bremset i bevægelsen. Resultatet er en kraftig påvirkning af skulderleddet, idet ledhovedet bliver presset frem i forhold til ledskålen. De eneste strukturer, der holder skulderleddet på plads i en sådan situation, er ledkapslen og ledbåndene på forsiden af skulderleddet samt foranliggende muskler. Der kan nu ske det, at skulderens ledhoved presser sig vej gennem det svageste sted i ledkapslen og skulderen er gået af led. Det er en yderst smertefuld tilstand. Musklerne "låser" og man kan ikke selv bringe skulderen på plads igen. Man må på skadestuen, hvor en læge kan sætte skulderen på plads efter en beroligende indsprøjtning eller evt. i fuld bedøvelse. Inden behandlingen skal der tages røntgen af skulderen med henblik på brud eller afrivning af sener fra knoglen.

 

Efterbehandlingen er beskyttelse af skulderen, idet armen bæres i en slynge i kortere eller længere tid afhængig af omstændighederne: Yngre mennesker kan tåle længere immobilisation af skulderen, ældre mennesker skal hurtigt starte bevægeøvelser. Førstegangs ledskred bør behandles med længere immobilisation end flergangstilfælde. Lige så snart at immobilisationsperioden er forbi, bør der startes optræning af bevægelser og især musklerne omkring skulderen, idet veltrænede muskler er den bedste garanti for skulderens stabilitet.

 

Hvis skulderen på et senere tidspunkt, evt. efter et mindre- eller slet intet traume, igen går af led, bør man - i hvert fald hos yngre patienter - overveje operation, som består i at forstærke den slappe og måske ødelagte ledkapsel på forsiden af leddet.

 

Operationen foregår oftest ambulant i blok eller i fuld bedøvelse. I nogle tilfælde kan indgrebet foregå som kikkertoperation, når ledkapselskaden er en afrivning fra ledskålskanten. Ledkapslen kan syes fast og indgrebet er betydelig mindre end hvis man er nødt til at foretage åben operation. Dette er tilfældet, hvis ledkapselsskaden er mere omfattende og resultatet er en meget slap ledkapsel. Man må nu duplikere ledkapslen, dvs. at folde den, således at den både bliver strammere og stærkere.

Uanset hvilken type operation, der er nødvendig, skal skulderen holdes i ro de første par uger. Man må herefter starte svingøvelser, siden bevægeøvelser under skulderniveau, og først efter ca. 3 måneder kan man regne med, at ledkapsel og forstærket ledbånd er helede, således at skulderen kan belastes maksimalt.

 

Ledskred bagud, generel løshed af skulderled
I langt de fleste tilfælde går skulderen af led fortil, men i enkelte tilfælde er der tale om en så løs og slap ledkapsel, at skulderen kan gå af led både bagud og forud og i sjældne tilfælde er løsheden kun bagudrettet. I tilfælde af gentagne ledskred bagud, bør man foreslå patienten operation, hvor bagerste ledkapsel strammes op. Er der tale om ledskred i flere retninger er behandlingen mere problematisk. Jeg vil i et sådan tilfælde foreslå patienten langvarig styrketræning med henblik på at undgå operation, eftersom vi ikke har nogen god operationsmetode, der kan helbrede tilstanden. De senere år er der kommet en ny teknik, som består i at "brænde" ledkapslen indvendig i forbindelse med en kikkertundersøgelse af skulderleddet. Formålet med operationen er, at få ledkapslen til at skrumpe, således at den kan stabilisere skulderleddet, men erfaringerne med metoden er endnu noget usikre.

Bekkevold Privathospital er en del af hospitalskoncernen Center for Rygkirurgi A/S og de to hospitaler slås pr. 17. februar endegyldigt sammen under navnet CFR Hospitaler.
Det er med meget stor glæde, at vi stolt kan meddele, at Center for Rygkirurgi & Bekkevold Privathospital netop er blevet fuldt akkrediteret efter 2. version af den danske kvalitetsmodel (DDKM).
Fra 1. september 2013 træder en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger som udføres efter denne dato tilføjes et tillæg på 5 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.
Hans Bekkevolds Allé 2B | 2900 Hellerup | Tlf.: 7210 0060 / Email: info@ryghospitalet.dk / Pantheonsgade 25 | 5000 Odense C | Tlf.: 6548 7070